I spotkanie DKK dla Dorosłych w 2016 roku

09.02.2016

Pierwsze spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych w 2016r. zapoczątkowała pełna humoru i pomyłek romantyczna komedia pt. „Moralność pani Piontek”. Jej autorką jest polska pisarka Magdalena Witkiewicz, która postrzegana jest jako specjalistka od...


czytaj dalej...

Ferie z biblioteką za nami.....................

02.02.2016

Drugi tydzień ferii zimowych dzieci mogły spędzić w Bibliotece w Klenicy. Tydzień spotkań został podzielony tematycznie. Pierwszego dnia dzieci zmierzyły się z plasteliną. Lepiliśmy figurki, zwierzaczki oraz drzewka, które zostały wykorzystane w trzecim dniu zabaw. We wtorek...


czytaj dalej...

Zaproponuj książkę do biblioteki

14.01.2016

Zaproponuj książkę do biblioteki GBP w Bojadłach zaprasza czytelników do składania propozycji zakupu książek, których brak w  Bibliotece, a które zdaniem Państwa powinny się w niej  znaleźć. Zakupy...


czytaj dalej...

24 grudnia dniem wolnym od pracy Biblioteki

16.12.2015

ZARZĄDZENIE NR 3/2015

P.O. DYREKTORA GMINNEJ  BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

 W BOJADŁACH

Dnia  24  listopada 2015 roku

W sprawie ustalenia dla pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojadłach dnia wolnego od pracy

Na podstawie artykułu 130 § 2   z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (DZ.U.z.1998.NR.21, późń. zmianami) zarządzam co następuje:


§1

W związku z tym ,że drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia przypada w sobotę ustala się, że dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej  w Bojadłach z filią w Klenicy jest dzień 24 grudnia 2015.

§2

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Gminnej Biblioteki
Publicznej z filią w Klenicy oraz do publicznej wiadomości po przez opublikowanie na stronie internetowej GBP w Bojadłach.(www.bojadla.naszabiblioteka.com)

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie   z dniem podpisania.


czytaj dalej...

Licznik odwiedziń: 38497